איך תשפיע עלייך העלאת גיל הפרישה לנשים?

מלבד דחיית הזכאות לקבלת קצבת זקנה מביטוח לאומי להעלאת גיל הפרישה לנשים השפעה גם על הטבות המס על קצבת הזקנה מקרן הפנסיה ועל השכר אותו תוכלי להרוויח לצד הקצבה מביטוח לאומי

במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2022 אישרו לראשונה מזה 17 שנים את העלאת גיל הפרישה לנשים. העלאת גיל הפרישה לנשים תעשה באופן הדרגתי על פני מספר שנים. להחלטה על העלאת גיל הפרישה ישנה השפעה על מספר פרמטרים הנוגעים לתהליך הפרישה של האישה החל ממועד הזכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק מביטוח לאומי, האפשרות לניצול הטבות המס על הקצבה המזכה וכמובן על גיל קצבת הזקנה בקרנות הפנסיה הותיקות.

גיל פרישה לנשים לפי שנת לידה

גיל הפרישה לנשים יעלה בצורה הדרגתית, בעבור כל שנת לידה יעלה גיל הפרישה בשלב הראשון בארבעה חודשים בלבד ולאחר שגיל הפרישה יעלה ל- 63 הוא יעלה בצורה הדרגתית בעבור כל שנת לידה בשלושה חודשים עד שגיל הפרישה לנשים ילידות 1970 יגיע ל- 65.

לדוג' גיל הפרישה לנשים ילידות 1960 יהיה כבר 62 ו- 4 חודשים ואילו גיל הפרישה לנשים ילידות 1961 יהיה 62 ו- 8 חודשים, אבל גיל הפרישה לנשים ילידות 1963 יהיה 63 ו- 3 חודשים.

חשוב לזכור כי במסגרת ההחלטה, גיל הפרישה לגברים נותר ללא שינוי והוא עומד על 67

העלאת גיל הפרישה והזכאות לקצבת זקנה מביטוח לאומי

אחת המטרות בדחיית גיל הפרישה לנשים היא לסייע באיזונו של ביטוח לאומי. על פי התרחישים הקיימים היום הקרן בביטוח לאומי תתאפס בשנת 2044. ככל וידחה גיל הפרישה לנשים צפוי להידחות גם מועד שבו תתאפס הקרן. כיום נשים זכאיות לקבל קצבת אזרח ותיק כבר מגיל 62. גובה הקצבה הבסיסית הוא 1,558 ש"ח ואילו הקצבה המלאה עשויה להגיע 2,337 ש"ח.

בהעלאת גיל הפרישה, גיל הזכאות הראשוני עולה.

לדוג' אישה ילידת 1960 תהייה זכאית לאותה הקצבה רק מגיל 62 ו- 4 חודשים.

העלאת גיל הפרישה מאפשרת לנשים להרוויח יותר ועדיין לקבל קצבת זקנה

גיל הפרישה הוא אמנם הגיל הראשוני שבו ניתן להיות זכאית לקבל את קצבת הזקנה, אך נשים רבות לא זכאיות לקבל את הקצבה או קצבה מלאה מכיוון והן עדיין עובדות.

כיום נשים ללא בן זוג שמרוויחות מעל 6,014 ש"ח בחודש כבר לא זכאיות לקבל קצבה מלאה ואילו נשים נשואות יכולות להרוויח עד 8,019 ש"ח.

https://i0.wp.com/pensuni.com/wp-content/uploads/2021/11/image.png?resize=652%2C125&is-pending-load=1#038;ssl=1מקור

יחד עם העלאת גיל הפרישה לנשים, נקבע גם כי רף ההכנסה מעבודה שממנו יתחיל קיזוז קצבת הזקנה יעלה בשני שלבים, בשנת 2022 ו- בשנת 2023.

https://i2.wp.com/pensuni.com/wp-content/uploads/2021/11/image-1.png?resize=655%2C125&ssl=1

שינוי זה צפוי לשפר את מצבן של נשים עובדות ברמות שכר של בין 6,000 ל- 11,000 ש"ח.

 

אני מבוטחת בקרן פנסיה חדשה, איך תשפיע עלי העלאת גיל הפרישה?

קרנות הפנסיה החדשות הן קרנות שנפתחו בשנת 1995 קרנות כמו מבטחים החדשה או מקפת של מגדל. בקרנות אלו קצבת הזקנה מחושבת בעזרת מקדם המרה, מקדם ההמרה נקבע בהתאם לשנת הלידה שלך והשנה שבה בחרת לפרוש. כבר היום ניתן לצאת לפנסיה מהקרנות החדשות החל מגיל 60, כך שאישה שבוחרת להקדים את הפרישה שלה, תקבל קצבה נמוכה יותר. מנגד, ניתן לפרוש בגיל מאוחר יותר ומקדם ההמרה יהיה נמוך יותר.

לדוגמה:

אישה שתפרוש בגיל 62 עם מליון ש"ח תקבל 4.725 ש"ח בחודש ואילו אישה ילידת 1960 שתפרוש בגיל 67 עם מיליון ש"ח תקבל קצבה בגובה 5.256 ש"ח

דוגמה למקדמי ההמרה לנשים ילידות 1960 בקרן הפנסיה

67

66

65

64

63

62

61

60

190.25

194.76

199.16

203.43

209.09

211.62

215.53

219.33

המקדמים מתייחסים לנשים נשואות, כך שהגבר מבוגר מאישה בשלוש שנים

אני מבוטחת בביטוח מנהלים, איך תשפיע עלי העלאת גיל הפרישה?

בדומה לנשים המבוטחות בקרנות הפנסיה החדשות גם בביטוחי המנהלים ניתן לצאת לפנסיה כבר מגיל 60 ומנגד ניתן לדחות את גיל הפרישה. להקדמת או דחיית הפרישה בביטוחי המנהלים אותה השפעה כמו בקרן הפנסיה

אמנם נדמה שלהעלאת גיל הפרישה לנשים אין השפעה על הפורשות מקרנות הפנסיה החדשות ומביטוחי המנהלים, אך ישנה השפעה אליה לא הרבו להתייחס בתקשורת – אבדן הטבות המס.

העלאת גיל הפרישה והטבות המס על קצבת הזקנה

לצד ההשפעה של העלאת גיל הפרישה על קרנות הפנסיה הותיקות ועל מועד הזכאות לקצבת אזרח ותיק מביטוח לאומי נמצאת גם פקודת מס הכנסהמתוקף הפקודה זכאים הפורשים לפנסיה להטבות מס שעשויות להגיע כיום ל – 4,400 ₪ לחודש. את ההטבות ניתן לנצל החל מגיל פרישה, (כיום) 62 לנשים ו – 67 לגברים.

את ההטבות ניתן לנצל גם במקביל לעבודה כלומר לקבל קצבת זקנה מקרן פנסיה הכוללת הטבות מס ולנצל את נקודות הזיכוי על ההכנסה מעבודה. לפעולה זו קוראים פרישה מדומהקבלת קצבת זקנה במקביל לעבודה. פרישה מדומה עשויה להיות שווה לפורשות עשרות אלפי שקלים בשנה!

העלאת גיל הפרישה תרחיק את ניצול הטבות המס מהפורשות.

 

מעוניינת לשמוע פרטים נוספים: