בדיקה חדשה, מצילה חיים!!

היכן מבוצעת הבדיקה?

הבדיקה מבוצעת בארץ, במעבדת
חברת CURESPONSE הממוקמת
בפארק המדע ברחובות.

מי זכאי לבדיקה?

הבדיקה מתווספת בכיסוי לבדיקות התאמת הטיפול
התרופתי במגדל, ללא תוספת פרמיה ולמבוטחים
קיימים ללא חיתום רפואי נוסף.
המבוטחים הזכאים לבדיקה:
1. מבוטחים חדשים בכיסוי התרופות של מגדל
2. מבוטחים קיימים שברשותם ביטוח תרופות משנת 2016
3. מבוטחים שברשותם כיסוי לניתוחים בישראל מחודש
מאי 2011 או מבוטחים שברשותם כיסוי לניתוחים בישראל הכולל קוד שדרוג שנעשה באותה עת.

אופן מימוש הזכאות?

אשמח לשמוע פרטים נוספים!