תודה!

בימים הקרובים ישלח לחתימתך טופס מיופה כח, באמצעותו נקבל את פרטי המשכנתא שלך ולאחר מכן ישלח ביטוח כדאיות.