ARNO5675-3

בס"ד

בשבח והודיה לה׳ יתברך
אנו שמחים להזמינכם לשמחת בר המצווה של

אורי

ביום שני 22 נובמבר י׳ח כסלו
באולמי האחוזה שדרות התעשיות 14 מודיעין מכבים רעות.

בשעה 10:00 תפילה ועליה לתורה
בשעה 12:00 ארוחת צהריים

מחכים לראותכם
דודי הדס אורי מיכל ויונתן.

אישור הגעה

נשמח לראותכם בין אורחינו