הסבר על הדוחות השנתיים

בימים אלו נשלחים אליכם באמצעות חברות הביטוח ובתי ההשקעות , הדיווחים לשנת 2020 בתחומי ביטוח החיים, בריאות, פנסיה, השתלמויות והחסכונות הפרטיים.

לתשומת ליבכם כמדי שנה, הדיווח השנתי כולל שני דיווחים אשר מופקים במקביל,  האחד דיווח מקוצר אשר נשלח לכם בדואר אלקטרוני, בהודעת sms , או בדואר.

השני דיווח מפורט אשר מוצג לכל לקוח באזור האישי שלכם, הדיווח המפורט בגין שנת 2020 כולל נתונים נוספים, ועודכן בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון.

מטה ריכזנו לכם מספר נקודות שחשוב לשים לב אליהם:

 1. גובה הקצבות / סכומי הביטוח הקיימים
  • א. קצבה חודשית הצפויה לך – קצבה חודשית אותה צפויים לקבל בגיל פרישה בהתאם למסלול הביטוחי שנבחר. הסכום שמופיע בטבלה מחושב בהתאם ליתרה הקיימת בקרן הפנסיה נכון ליום הוצאת הדוח וללא הפקדות עתידיות
  • ב. קצבת שארים – קצבה חודשית לשארים (אלמנה, ילדים והורה נתמך) בהתאם למסלול הנבחר ובהתאם לתקנון הקרן. שימו לב לגובה הסכום אותו יקבלו השארים.

סכום חד פעמי במקרה מוות – פיצוי חד פעמי שהמוטבים יקבלו במקרה פטירה.

 • ג. כיסוי לפנסיית נכות / אובדן כושר עבודה – בהמשך הטבלה מופיעה התחייסות לקצבת הנכות, והשחרור מפרמיה. קצבה חודשית במקרה של נכות מלאה בהתאם למסלול הביטוחי שנבחר ובהתאם לתקנון הקרן.  יש לוודא הכיסוי עומד על 75% מהשכר.

 

2. תנועות בתוכנית

  • א. סיכום כללי של הנעשה בחשבון במהלך השנה, יתרת הפתיחה, ההפקדות השונות הרווחים אותם השיגה הקרן, סך דמי הניהול אותם שילמת מהתוכניות.
  • ב. רווחים/הפסדים בניכוי הוצאות ניהול השקעות, בשורה זו אפשר לראות את השווי הכספי של התשואות אותן השיגה קרן הפנסיה. לשורה נוספה הערה חדשה "בניכוי הוצאת ניהול השקעות" (עלויות נוספות לדמי ניהול)

3. טבלת דמי ניהול

   • א. מציג את הנתונים בתוכנית שלכם, אל מול ממוצע בחברה לאותו סוג תוכנית.
   • ב. פירוט בגין הוצאות ניהול ההשקעות. מדובר בהוצאות נוספות לדמי הניהול מהצבירה המועברות לגופים חיצוניים (בשונה מדמי הניהול שמועברים לגוף המוסדי בגין ניהול הפוליסה).
    הוצאות אלו אושרו ע"י האוצר על מנת לאפשר לגופים המוסדיים להיעזר בגופים חיצוניים לצורך ניהול ההשקעות בצורה טובה יותר, כגון: פיזור גיאוגרפי בחו"ל, השקעה בענפים ייחודיים וכו'. בשנת 2015 הגביל הפיקוח על הביטוח דמי ניהול אלו לשיעור של עד0.25% לשנה.

 

4. מסלולי השקעה ותשואות

טבלה ד' מציגה את תשואת מסלול ההשקעה שלך. תשואת המסלול מתייחסת לשווי של כספים שהיו במסלול ההשקעה מינואר ועד לדצמבר. בעוד שאת ההפקדות שלך עשית בצורה שוטפת לאורך כל השנה.

5. פירוט הפקדות לתוכניות

פירוט הפקדות שנעשו לקרן בשנת הדוח או פירוט של הפקדות שבוצעו עבור שנים קודמות. אנו ממליצים לבדוק כי הסכומים שנוכו לכם מהשכר / מהחשבון, זהים פירוט זה.

 

6. אישורי מס והצרת הון

מופיע בסוף הדיווח המקוצר, דוח זה יש להעביר למנהל חשבונות / רו"ח, לטובת הכנת הדיווח השנתי לרשויות המס (במידה ורלוונטי)