בדיקה חדשה, מצילה חיים!!

מעוניין לוודא שברשותי קיים הכיסוי: