להלן עיקרי תנאי הביטוח המקיף לעובדי המוזיאון  :

 1. רכב באובדן גמור מ 50% ומעלה
 2. כולל כיסוי לשביתות/מהומות ורעידת אדמה
 3. הגנה משפטית בתהליכים פלילים בהם מוגש כתב אישום נגד המבוטח עד 25,000 ₪ ללא השתתפות עצמית
 4. שרותי דרך, גרירה, רכב חלופי באמצעות חב' שגריר בטלפון 8888*

(השירות הורחב ויכלול פריצה לרכב כאשר המפתחות ברכב, החלפת גלגל, אספקת דלק).

 1. שמשות על בסיס החלפה ללא השתתפות עצמית באמצעות א.א. גלאס בטלפון 02-6409999
 2. כולל כיסוי פנסים ומראות עד 2500 ₪ השתתפות עצמית 250 ₪ .
 3. במקרה של אובדן גמור עקב תאונה או גניבה לא תמוצה הפוליסה וזאת בתנאי כי המבוטח יבטח רכב אחר תחתיו עד לתום תקופת הביטוח.
 4. גבול אחריות לצד ג 1.000.000 ₪
 5. רדיו עד 1,500 ₪
 6. חפצים אישיים 450 ₪ לפריט ועד 1,000 ₪ לסך כל הפריטים, אינו כולל כספים, המחאות ושטרות. השתתפות עצמית 100 ₪.
 7. נזק לצמיגים גם אם לא נגרם נזק לרכב למעט תקר ובלאי, השתתפות עצמית – לפי האקסס של מוסך שאינו בהסדר לפי הגיל שיבחר.
 8. הביטוח יכלול אביזרים נוספים (שאינם חלק ממערכת השמע) עד לסך של  2,000 ₪  ובתנאי שפורטו בדפי הרשימה. מעבר לסכום זה תיגבה תוספת פרמיה בשיעור של 8% מההפרש (יש לפרט את האביזרים).

כיצד נוכל לחסוך לכם?

לאחר קבלת כל הנתונים וניתוחם: 
• נדאג לביטול כפל ביטוחים.
• נפעל להסרת ביטוחים שאינכם זקוקים להם עוד. 
• נשדרג ביטוחים לביטוחים מקיפים יותר המתאימים לצורך האמיתי שלכם. 
• נבצע השוואה אוביקטיבית ומקצועית לביטוחים הקיימים ונפעל להוזלתם.

במה עוד נוכל להועיל?

נשאל ונבין לעומק ביחד אתכם את הצרכים הביטוחיים שלכם ובהתאם לכך:
• נתאים ונדייק את פוליסות המשפחה
• נדאג למנוע שאין חוסרים ביטוחיים אשר עשויים לגרום לקטסטרופות
• נדאג לסדר וארגון של כל הפוליסות שברשותכם 
• נבנה דו"ח מסודר ומובן לכל הכיסויים והפוליסות שברשותכם
• נדאג לריכוז כל הפוליסות שלכם תחת גורם מקצועי ואמין אחד
• נעמוד לרשותכם בכל שאלה וצורך ביטוחי

 

איך אנחנו עושים את זה?

אנו משלבים טכנולוגיה וגורם אנושי ומצמצמים טעויות

בפגישה אישית (אפשר גם בזום), ובסיוע אמצעים כגון 'הר הביטוח', מסלקה פנסיונית וכלים טכנולוגיים נוספים. נעבור על כל התיק הביטוחי ונבחן את צרכי המשפחה

תוצאות הבדיקה תועברנה אליכם תוך 14 יום

למה ניתן לצפות?

מעטפת ביטוחית אופטימלית

חסכון של עד 30% במקרים של כפל ביטוחים וביטוחים מיותרים

סדר, ארגון ובהירות בכל הנוגע למעטפת ההגנה המשפחתית

יש לכם שאלות נוספות?

הידעת? נתוני משרד האוצר מלמדים כי למעלה מ-50% מהציבור מחזיק בביטוחים כפולים!

הכינו מראש את תאריך הנפקת תעודת הזהות

*קוד כניסה אישי: 690889