כן, אבקש שתיצרו עימי קשר לבדיקה וריכוז כספים במסלקה הפנסיונית!